Zarządzanie projektami w teorii i praktyce

Adam Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

Wydanictwo Naukowe PWN, 2008 (dodruk)

Książka stanowi swego rodzaju kompendium informacji z dziedziny zarządzania projektami, skupiając się przy tym na projektach ekonomicznych i organizacyjnych. Jej zawartość można podzielić na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. W pierwszej możemy zapoznać się z istotą koncepcji zarządzania projektami, w drugiej natomiast autor porusza zagadnienia praktyczne z tym związane, poprzez przedstawienie różnych instrumentów analitycznych oraz możliwości zastosowania ich w praktyce.

Po książkę tą mogą sięgnąć zarówno osoby rozpoczynające swoją przygodę  z zarządzaniem projektami lub poszukujące konkretnych informacji z tej tematyki, a także te, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, spojrzeć  na niektóre sprawy z innej strony czy też zgłębić i usystematyzować już posiadane informacje. Autor w sposób przejrzysty i przystępny przedstawia poszczególne treści, opierając się na względnie aktualnych pozycjach literaturowych i nie ogranicza się przy tym do jednego, wybranego źródła, a przedstawia poszczególne kwestie z różnych punktów widzenia. Co więcej, przy każdym rozdziale możemy odnaleźć spis literatury zalecanej, która pozwoli szerzej przyjrzeć się konkretnym zagadnieniom. Mimo ogromu informacji, wszystko jest przedstawione w sposób bardzo uporządkowany i przystępny, napisane zrozumiałym językiem, a wyjątkowo szczegółowy spis treści i indeks rzeczowy dodatkowo ułatwiają poruszanie się w zawartości książki. Autor wiele rzeczy ukazuje od strony praktycznej, posługując się w tym celu licznymi przykładami, schematami i wykresami, które urozmaicają główną treść wywodu.

Książkę można polecić zarówno studentom, jak i osobom powiązanym zawodowo czy też hobbystycznie z problematyką zarządzania projektami.

Ewa Jańska

Wydział Zarządzania

Politechnika Białostocka